Германия: Германия удължи локдауна в страната до 14 февруари

20.01.2021
Германия: Германия удължи локдауна в страната до 14 февруари
По повод бързото разпространение на новия щам на корона-вируса, Германия удължи локдауна в страната. Вътрешните ограничителни мерки са удължени до 14 февруари т.г. Заведенията за хранене, магазините за търговия на дребно и местата за отдих и културни развлечения остават затворени до горепосочената дата. Задължително е носенето на медицински маски в градския обществен транспорт и магазините. Запазва се и дори се разширявапрактиката за извършване на работата от дистанция в дома. Училищата и детските градини остават също затворени.  По време на ограниченията членовете на едно домакинство могат да се събират само с един гост.
Правилата за влизащите в Германия пътници във връзка с коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19 вече могат да бъдат намерени и на български език 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/info-sheet.html#c20062 Всички пътници са длъжни да се регистрират на https://www.einreiseanmeldung.de/ преди отпътуването към ФРГ и да носят със себе си копие на потвърждението за направената регистрация. Страницата вече е преведена и на български език. Потвърждението може да бъде поискано от транспортна компания или от Федералната полиция при гранична проверка. На посочения сайт https://www.einreiseanmeldung.de/#/ са изброени и случаите, в които не е необходимо да се попълва дигитална регистрация. Ако поради липса на техническо оборудване или поради техническа неизправност не можете да се регистрирате дигитално, трябва да попълните заместващо известие, което вече може да намерите и на български език на https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/info-sheet.html#c20062 Всички лица, пребивавали през последните десет дни в рискова област, трябва да могат да докажат най-късно 48 часа след влизането в Германия, че не са заразени с коронавирус. Сертификатът (медицинско свидетелство или негативен резултат за инфекция с коронавирус SARS-CoV-2 на хартиен носител или в електронен формат на английски, немски и френски език) следва да се представи при поискване на компетентния орган в рамките на 10 дни след влизането. Към момента България е рискова зона (www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete) и се изисква задължителен тест, който може да се направи 48 часа преди влизането в Германия или непосредствено след пристигането. Подробни изисквания за тестовете са публикувани от Института Роберт Кох на адрес: https://www.rki.de/covid-19-tests Пътуващите от области с вирусни мутации или райони с висока честота (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html;jsessionid=8A04D0F07B7BDC3C5DAE4A4E06B72EF4.internet102?nn=2444038) трябва да разполагат с отрицателен тест при влизане в Германия, който при поискване да представят на превозвача, на компетентния орган или на службите за граничен контрол. Ако през последните 10 дни преди пътуването до Германия сте пребивавали в рискова зона, сте задължени да се изолирате под карантина за 10 дни. При нарушения на карантината може да бъде наложена глоба до 25 000 евро. ВАЖНО! > Следва да се спазват правилата за карантина на съответната федерална провинция, в която пребивавате.

Изтоник: 
bgtourism.bg
Всички новини

Календар

Избрани оферти

Новини

Абонирайте се за актуалните ни оферти