Проект BG16RFOP002-2.092-0735-C01

КРАТКО ОПИСАНИЕ

НА ПРОЕКТА И РЕЗУЛТАТИ

процедура BG16RFOP002-2.092 и

договор BG16RFOP002-2.092-0735-C01 от 21.12.2020 г.

 

Травел Клуб България ЕООД е бенефициент по Проект „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“и договор BG16RFOP002-2.092-0735-C01 от 21.12.2020 г.

Туризмът в България, както и по света, е един от най-засегнатите икономически сектори. Туристическите фирми усетиха спирането на резервациите от средата на февруари 2020г., а от март окончателно преустановиха своята дейност.

Пандемията продължава вече повече от 1 година и поставя туристическия сектор в изключително застрашаваща ситуация.

Травел Клуб България ЕООД не бе изключение. Липсата на нови резервации месеци наред, отказът на вече направени резервации, връщането на депозити към клиентите бяха основните причини за бързото изчерпване на финансовите резерви на фирмата,липсата на оперативен капитал и ликвидност,освобождаването на персонал и опасността от обявяване на фалит.

Ограниченията, наложени във връзка с борбата с разпространението на пандемията от COVID-19 и последващите нови, рестриктивни изисквания при рестартиране на туристическия сектор,налага пред Травел Клуб България ЕООД тежката перспектива да работи дълго време при ниска заетост, в условия на „ценова" надпревара и агресивна конкуренция за предимно местни клиенти - с нулева или минимална печалба, за да запази мястото си на пазара.

Анализите, които фирмата направи в последните месеци, показват че клиентите ни имат нужда от високо качество на услугата, гарантирана и висока хигиена (допълнителни разходи), повишена необходимост от комуникация, но и социална дистанцираност: контакт с персонала само когато това е нужно и контактът носи добавена стойност.

Анализът показа също така, че има нужда от внедряване и използване на решения, които да помогнат да се „свият" фиксираните разходи, да се увеличават директните продажби, да се подпомагат и клиентите и малкото силно натоварен със задачи ключов персонал, да се работи за оптимизиране работата на персонала и един куп други задачи, които стават неподходящи за изпълнение от хора.

Целият анализ на ситуацията определи и РЕЗУЛТАТИТЕ по проекта. Те могат да се групират в следните направления:

  1. Разходи за транспорт:

    1. Осигуряване на транспортни средства, до които имат достъп всички потребителите, независимо от социално положение, пол, възраст, здравословно състояние и т.н.;

    2. Осигуряване се ползването на поддържани и сравнително нови транспортни средства, замърсяващи по-малко околната среда.

  2. Разходи за настаняване:

 

    1. Осигуряване на места за настаняване, до които имат достъп всички потребителите, независимо от социално положение, пол, възраст, здравословно състояние и т.н.

    2. Осигуряване на места за настаняване, чийто приоритет е устойчивото развитие – опазване на околната среда, осигуряване на работа на местното население.

 

 

 

 

Юлиан Бонев

Календар

Избрани оферти

Екскурзии

Блог

Новини

18.01.2022

Зелените сертификати над 9 месеца стават невалидни за пътуване в ЕС от 1 февруари

След две седмици - от 1 февруари, в ЕС влизат в сила нови правила за валидността на ковид сертификатите за ваксинация. Тези, които са по-стари от 9 месеца, няма да могат да се използват за пътуване...

04.08.2021

Непроменени изисквания за пътуване за Турция и Гърция! Официална позиция на Травел Клуб България ЕООД

Днес (04.08.2021г.) Министерството на здравеопазването излезе с "препоръка" българите да се въздържат от пътувания до редица държави, в това число Гърция и Турция, поради "усложнена ...

Абонирайте се за актуалните ни оферти